Hasło roku formacyjnego 2016/2017: "Panie, poślij mnie, abym głosił Imię Twe!"